Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku - Witamy!

Szczęść Boże!

Witamy na stronach internetowych kościoła Św. Barbary i klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku.


Na drodze do koronacji Cudownego Obrazu

Z radością informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Adam Szal powołał Komisję ds. Koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia Przeworskiej. Pierwsze jej posiedzenie odbyło się w naszym Konwencie 17 lutego 2017. Komisja pozytywnie zaopiniowała opracowanie historyczne dotyczące kultu Cudownego Wizerunku. Ufamy, że spełnią się pragnienia przeworszczan i wyczekiwana przez ponad 90 lat koronacja wkrótce nastąpi.

Jednak aby mogło dojść do koronacji potrzeba więcej przejawów aktualnej czci oddawanej Najświętszej Maryi Pannie w Jej Przeworskim Obrazie. Zwracamy się zatem do wszystkich Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia o składanie świadectw doznanych łask: uzdrowienia, nawrócenia, umocnienia duchowego, wyproszenia narodzin dziecka, rozwiązania trudnych spraw, czy jakiejkolwiek innej pomocy w troskach i doświadczeniach życiowych. Jest to wspaniała okazja do wyrażenia wdzięczności za wysłuchanie modlitw zanoszonych za wstawiennictwem naszej Matki.

W tej sprawie prosimy o kontakt z Ojcem Gwardianem. Każdy, kto zechce podzielić się informacją o doznanej przez siebie łasce w bezpośredni sposób przyczyni się do pomyślnego sfinalizowania starań o koronację Cudownego Obrazu. Równocześnie zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia, Która od ponad 400 lat odbiera cześć w naszej bernardyńskiej świątyni.


Wotywne Korony Wdzięczności dla Dzieciątka Jezus i Matki Bożej Pocieszenia

W niedzielę, 8 stycznia 2017 r., Ojciec Gwardian podzielił się z nami radosną wieścią, że pracownia złotnicza ukończyła pracę nad koronami dla Dzieciątka Jezus i Matki Bożej Pocieszenia w Przeworskim Wizerunku oraz dokonał prezentacji owych diademów. Wszyscy mogli podziwiać imponujący wygląd koron i kunszt ich wykonania.

Korony te mają bardzo bogatą symbolikę. Zamknięta, kilkukabłąkowa forma diademów to odwołanie do władzy w pełni suwerennej. Korona, która spocznie na skroniach Matki Bożej zwieńczona jest godłem franciszkańskim, gdyż Najświętsza Maryja Panna czczona jest jako Królowa Zakonu Serafickiego. Diadem przeznaczony dla Dzieciątka Jezusa udekorowany jest zaś herbem Przeworska, który jest zarazem herbem Rafała Jakuba Tarnowskiego, fundatora naszego zespołu klasztornego. Dekoracyjne lilie są symbolem czystości Matki Bożej i Jej Niepokalanego Poczęcia.

Pragniemy złożyć podziękowanie wszystkim, którzy poprzez swój dobrowolny dar wotywny przyczynili się do wykonania tak pięknych diademów dla Dzieciątka Jezus i Matki Bożej. Jesteśmy pełni podziwu dla hojności społeczeństwa, zarówno naszych parafian, mieszkańców Przeworska, jak i osób z bliższej i dalszej okolicy, którzy zechcieli złożyć swe wota jako wyraz wdzięczności dla Matki Bożej Pocieszenia Przeworskiej za cztery wieki Jej obecności na tym miejscu i ogrom wyproszonych łask. Jest to wyraz nie tylko wiary mieszkańców tej ziemi, ale również przejaw czci i potwierdzenie kultu, jakim cieszy się Przeworska Pani Pocieszenia.


Obrazki Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia

W ostatnim czasie wydrukowane zostały obrazki z Cudownym Wizerunkiem Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia. Wykonane zostały dwie wersje – ukazującą oryginalną kolorystykę Obrazu oraz przedstawiającą Wizerunek w metalowej „sukience”.

Obrazki dostępne są w zakrystii i kancelarii parafialnej.


Wirtualny spacer po kościele i klasztorze

Jak już informowaliśmy, w zakrystii można nabyć płyty z wirtualnym spacerem po naszym zabytkowym obiekcie, będące dobrym materiałem edukacyjnym lub propozycją na nowoczesną cyfrową pamiątkę. Dla zainteresowanych zamieszczamy w naszej witrynie → wersję demonstracyjną. Zapraszamy do oglądania.

W związku ze zgłaszanymi problemami wyjaśniamy, że ów wirtualny spacer przeznaczony jest do oglądania w komputerach z systemami Mac OS i Windows. Nie działa w komputerach z systemem Linux ani w odtwarzaczach DVD.
Instrukcja instalacji i uruchomienia wirtualnego spaceru umieszczona jest na płycie.


Korony dla Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia na Facebooku

Informujemy, że została uruchomiona strona internetowa na Facebooku pod nazwą → „Korony dla Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia”. Tam też jest historia cudownego Wizerunku. Można tam również przesyłać prośby i podziękowania na środowe Nabożeństwo ku czci Matki Bożej.


Opracowanie historyczne
„550 lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465 - 2015)”Książka 550 lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku

Informujemy, że ukazała się historyczna publikacja „550 lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465 - 2015)” wydana pod redakcją O. Marcelego Gęśli OFM i O. Aleksandra Sitnika OFM. Opracowanie to zawiera 19 artykułów, częściowo prezentowanych w formie referatów podczas kon­fe­rencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się 30 V 2015 roku w MOK w Przeworsku.

Książka wydana w formacie A5 ma 484 strony, w tym 84 ilustracje. Jest ona cennym naukowym przyczynkiem do historii zakonu franciszkańskiego, ale także ukazuje ogrom pokoju i dobra, jakie na przeworskiej ziemi do dziś zasiewają naśladowcy Biedaczyny z Asyżu.

Książkę można nabyć w zakrystii, w księgarniach przeworskich oraz
w → księgarni internetowej wydawnictwa Calvarianum.


Album „550 lat Bernardynów w Przeworsku”Album 550 lat Bernardynów w Przeworsku

Z przyjemnością informujemy, że po prawie trzech latach prac i przy­gotowań został wydany jubileuszowy album „550 lat Bernardynów w Przeworsku” autorstwa Wojciecha Kapusty i Szymona Wilka.

Album w formacie A4 liczy 256 stron ilustrowanych 420 fotografiami. Oprócz zdjęć zawiera informacje historycznie opracowane na podstawie nowych badań, a także informacje o bieżącej działalności duszpas­ter­skiej w naszej parafii. Jest on niewątpliwie największym dziełem foto­graficzno-historycznym, jakie dotychczas ukazało się w wielo­wiekowej działalności przeworskich Bernardynów.

Album można nabyć w zakrystii, w księgarniach przeworskich oraz
w → księgarni internetowej wydawnictwa Calvarianum.


Msze święte

Niedziele i święta

6.30 8.00 9.30 11.00 12.15 15.30 18.00

Dni powszednie

6.30 7.00 7.30 8.00 18.00

Nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia

środa: 18.00

Nabożeństwo do Św. Antoniego

wtorek: 8.00 i 18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu

piątek: po mszy św. o godzinie 8.00 (1 godzinę) oraz od 17.00 do 18.00

sobota: od 17.00 do 18.00

Posługa duszpasterska

Sakrament pokuty i pojednania

Do Spowiedzi św. można przystąpić:
– w czasie każdej Mszy św.
– w każdy pierwszy piątek miesiąca, po południu.

Odwiedziny chorych

Odwiedziny chorych w domach odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca; w innych dniach – w razie pilnej potrzeby. Potrzebujących prosimy zgłaszać w zakrystii.

Intencje mszalne i prośby

Intencje mszalne oraz prośby do Matki Bożej Po­cie­szenia i Św. Antoniego przyj­mowane są w zakrystii.

Odpusty i uroczystości

Św. Antoniego – 13 VI
Porcjunkuli – 2 VIII
MB Pocieszenia – ostatnia niedziela sierpnia
Św. Franciszka – 4 X
Św. Barbary – 4 XII

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna jest czynna w godzinach:
9.00 do 9.45 w poniedziałki i czwartki
16.00 do 16.45 we wtorki, środy i piątki.

Kancelaria jest nieczynna w uroczystości kościelne oraz I piątki miesiąca.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie → Kancelaria parafialna.

Prasa katolicka

W zakrystii można stale nabyć prasę katolicką oraz inne wydawnictwa. Polecamy między innymi nastę­pujące czasopisma:

Media chrześcijańskie

103,80 MHz 98,20 MHz106,30 MHz

Powyżej podajemy częstotliwości, na których można słuchać chrześcijańskich rozgłośni radiowych słyszalnych w naszym rejonie.

W związku z rozpoczęciem nadawania programu TV TRWAM na multipleksie 1 (MUX-1) od 15 lutego 2014, przypominamy, że aby móc oglądać tę telewizję, należy przeprogramować telewizory i odbiorniki telewizji naziemnej.

Zapraszamy

Pokój i Dobro! – tym tradycyjnym franciszkańskim pozdrowieniem pragniemy powitać serdecznie odwiedzających naszą witrynę i zaprosić do odwiedzania naszej Świątyni nie tylko na tych stronach, ale także w rzeczywistości oraz do uczestniczenia w nabożeństwach. A dzieci i młodzież zawsze gorąco zapraszamy do Zielonej Doliny!


Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!
Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich.
Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel dom sobie znajdzie i jaskółka gniazdo,
gdzie złoży swe pisklęta przy Twoich ołtarzach,
Panie Zastępów, mój Królu i mój Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają.

Ps 84 (83), 2-5

© 2009 Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku

Powrót